EZ-M4

澳门娱乐送彩金平台

 • <embed id="ecbaa"><mark id="ecbaa"><kbd id="ecbaa"></kbd></mark><div id="ecbaa"><address id="ecbaa"><mark id="ecbaa"></mark></address></div></embed><aside id="ecbaa"></aside>
  <dd id="ecbaa"><col id="ecbaa"><dl id="ecbaa"><ruby id="ecbaa"></ruby></dl><del id="ecbaa"><section id="ecbaa"><acronym id="ecbaa"><samp id="ecbaa"><dfn id="ecbaa"></dfn></samp></acronym></section></del><form id="ecbaa"></form></col></dd><div id="ecbaa"></div>

  <colgroup id="ecbaa"></colgroup>

      <tbody id="ecbaa"></tbody>

     • <progress id="ecbaa"><dd id="ecbaa"><bdo id="ecbaa"><label id="ecbaa"></label></bdo></dd><rt id="ecbaa"></rt><p id="ecbaa"></p></progress>

      Smart Door Lock

      澳门娱乐送彩金平台

      时尚指纹锁

      EZ-M4

      产品颜色:

      • 深红古

      • 深灰

      • 流光金

      查找附近的门店

      产品参数

      面饰:

      流光金、深灰、深红古

      开门方式:

      指纹、密码、卡、机械钥匙

      容量:

      指纹100枚、密码20个、磁卡100

      电池:

      45号干电池

      应急电源:

      microUSB(安卓)连接充电宝

      锁体规格:

      安装中心距60mm、锁体中心距68mm

      标配锁体:

      E6068 电子防盗锁体

      选配锁体:

      E6068L霸王电子锁体

      锁芯:

      防盗/防技术开启 B

      适用范围:

      入户门(金属门、木门)

      适装门厚:

      45-70mm 71-120mm(选配)

      面板规格:

      310x70x19.5mm


      相关产品推荐

      深红古、黑古叻、香槟金

      EZ-M3

      深灰、玫瑰金

      EZ-M0

      深红古、香槟金、黑古叻

      EZ06